Algemene Informatie

In deze rubriek is de volgende informatie te vinden:

ANBI-gegevens

Schenking

Raad van Toezicht

Directie/bestuur

Algemene informatie

Informatie voor de pers

Medewerkers SOM

Zakelijke gegevens

Beleidsplan en Jaarverslag

ANBI

Stichting Omroep Muziek is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenkbelasting behoeft te worden afgedragen voor giften. Meer informatie vindt u hieronder onder het kopje Schenking.

ANBI-gegevens

Naam Instelling: Stichting Omroep Muziek
Fiscaal nummer: NL 8034.27967 B01
Kamer van Koophandel: 41 19 46 69

ANBI Formulier 2020

ANBI Formulier 2021

ANBI Formulier 2022

Contactgegevens
Zie de pagina Contact in het hoofdmenu.

Bestuurssamenstelling 
De Stichting Omroep Muziek heeft overeenkomstig de Governance Code Cultuur een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Beloningsbeleid 
De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vast. De directiebezoldiging is overeenkomstig de cao Stichting Omroep Muziek.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel:
(i) het in stand houden en doen exploiteren van een omroeporkest en een omroepkoor;
(ii) het verzorgen van de ‘Levende-Muziek-series’ van de landelijke publieke mediadienst, om aldus een voorname bijdrage te leveren aan de versterking van de landelijke publieke mediaopdracht zoals geformuleerd in de Mediawet;
(iii) het leveren van een bijdrage aan het klassieke muziekleven in Nederland in het algemeen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan
Op 12 februari 2016 heeft de SOM haar beleidsplan voor de periode 2016-2020 aan de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. Met dit beleidsplan legt de SOM verantwoording af over de subsidie die haar is en wordt toegekend. De hoofdlijnen en het beleidsplan vindt u op de pagina Beleidsplan en Jaarverslag.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en het financieel jaarverslag worden, na vaststelling door de Raad van Toezicht, op de website geplaatst. Beide treft u aan op de pagina Beleidsplan en Jaarverslag.

Blijf op de hoogte van alle concerten, media en nieuws