Sollicitatieformulier Groot Omroepkoor

  • Tussenvoegsel (de, van, van der, etc. indien van toepassing) + achternaam
  • Niveau opleiding middelbare school
  • Periode waarin middelbare school is gevolgd
  • Jaartal waarin het diploma middelbare school is behaald
  • Jaartal
  • Bijvoorbeeld: dramatisch, lyrisch
  • Als solist(e) en/of als koorzanger(es), max. 500 woorden
  • Beknopte motivatie in max. 300 woorden
    Hiermee verklaart u de vragen op dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Blijf op de hoogte van alle concerten, media en nieuws