Toggle menu

Informatie

ANBI

Stichting Omroep Muziek is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenkbelasting behoeft te worden afgedragen voor giften. Meer informatie vindt u hieronder onder het kopje Schenking.

ANBI-gegevens

Naam Instelling: Stichting Omroep Muziek
Fiscaal nummer: NL 8034.27967 B01
Kamer van Koophandel: 41 19 46 69

Contactgegevens
Zie de pagina Contact in het hoofdmenu.

Bestuurssamenstelling 
De Stichting Omroep Muziek heeft overeenkomstig de Governance Code Cultuur een directeur/bestuurder, de heer Roland Kieft, en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de heer Jan Reinier van Angeren (voorzitter), de heer Ryclef Rienstra, mevrouw Janneke van der Wijk en mevrouw Hermineke van Bockxmeer.

Beloningsbeleid 
De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vast. De directiebezoldiging is overeenkomstig de cao Stichting Omroep Muziek.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel:
(i) het in stand houden en doen exploiteren van een omroeporkest en een omroepkoor;
(ii) het verzorgen van de ‘Levende-Muziek-series’ van de landelijke publieke mediadienst, om aldus een voorname bijdrage te leveren aan de versterking van de landelijke publieke mediaopdracht zoals geformuleerd in de Mediawet;
(iii) het leveren van een bijdrage aan het klassieke muziekleven in Nederland in het algemeen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan
Op 12 februari 2016 heeft de SOM haar beleidsplan voor de periode 2016-2020 aan de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. Met dit beleidsplan legt de SOM verantwoording af over de subsidie die haar is en wordt toegekend. De hoofdlijnen en het beleidsplan vindt u op de pagina Beleidsplan en Jaarverslag.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en het financieel jaarverslag worden, na vaststelling door de Raad van Toezicht, op de website geplaatst. Beide treft u aan op de pagina Beleidsplan en Jaarverslag.

 


Schenking

Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 2012 een extra giftenaftrek. Vanaf 1 januari 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift (voor de periode van minimaal 5 jaar, ook wel lijfrente geheten) alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

 


Raad van Toezicht

De heer Jan Reinier van Angeren (voorzitter)
Advocaat/partner Stibbe

De heer Ryclef Rienstra
Voormalig directeur van de VandenEnde Foundation

Mevrouw Janneke van der Wijk 
Directeur Conservatorium van Amsterdam. Nevenfuncties: Raad van Toezicht ITA (Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam); Vice-voorzitter | Bestuurslid Méér Muziek in de Klas; Bestuurslid Cello Biënnale Amsterdam; Ledenraad Rabobank Amsterdam; Bestuur Prinsengrachtconcert

Mevrouw Hermineke van Bockxmeer 
Concerndirecteur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam. Nevenfuncties: Secretaris Bestuur Watersnoodmuseum; Voorzitter Raad van Toezicht Stichting DEN; Lid Raad van Toezicht Waddenacademie; Voorzitter programmaraad Netwerk Mediawijsheid

 


Directie/Bestuur

De heer Roland Kieft, directeur 
Nevenfuncties, niet uit hoofde van de functie:
– Lid Raad van Toezicht Stichting Frommermann
– Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Studenten Orkest
– Voorzitter College van Adviseurs & Lid Stichtingsraad Prins Bernhard Cultuurfonds
– Vice-voorzitter Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON)

Directiesecretariaat
Astrid Vogel, directiesecretaris
T 035-6714100
E directie@omroepmuziek.nl

 


Algemene informatie

In augustus 2013 is SOM van start gegaan als opvolger van Stichting Muziekcentrum van de Omroep. In de nieuwe stichting zijn de middelen en mensen die de programmering en productie van de concertseries van de publieke omroep verzorgen, samengebracht met het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Omroeppartners zijn NTR en AVROTROS.

Levende muziek
Bovengenoemde partijen zijn verantwoordelijk voor de levende muziek die de publieke omroep verzorgt in concertseries als de NTR ZaterdagMatineehet AVROTROS Vrijdagconcert en Het Zondagochtend Concert. Deze concerten worden live uitgezonden op NPO Radio 4. De concertseries worden voor publiek uitgevoerd in het Koninklijk Concertgebouw en TivoliVredenburg in Utrecht.

Het Muziekcentrum van de Omroep
De SOM is eigenaar van het gebouw, het Muziekcentrum van de Omroep aan de Heuvellaan 33 in Hilversum. Dit biedt, behalve aan de SOM-ensembles Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor, ook onderdak aan incidentele huurders en vaste huurders als het Metropole Orkest, de Hilversumse muziekschool Globe en dB mediagroep.
Voor informatie over gebouw en faciliteiten, bezoek de site van het Muziekcentrum van de Omroep.

Muziekschatten
Sinds 1 maart 2018 is de vernieuwde site www.muziekschatten.nl online. ‘Muziekschatten’ geeft toegang tot de gedigitaliseerde catalogus van bladmuziek in bezit van Stichting Omroep Muziek. Via de catalogus is voor geregistreerde en betalende leden een selectie van gedigitaliseerde bladmuziek in te zien en te downloaden. De selectie toont een representatief deel van de enorme collectie omroepmuziek en zal worden uitgebreid met nog meer gedigitaliseerd materiaal en achtergrondinformatie. ‘Muziekschatten’ is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het ministerie van OCW, Gemeente Hilversum en een eigen investering van Stichting Omroep Muziek.

Voormalig MCO

Voorheen bestond het Muziekcentrum van de Omroep (stichting MCO) uit de omroepensembles Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor, Radio Kamer Filharmonie en Metropole Orkest, alsook de Muziekbibliotheek van de Omroep en de afdeling MCO Educatie. Als gevolg van bezuinigingen zijn de Radio Kamer Filharmonie en de Muziekbibliotheek opgeheven en hebben het Metropole Orkest en MCO Educatie op zelfstandige basis een doorstart gemaakt.


Informatie voor de pers

Voor het aanvragen van persinformatie, beeldmateriaal, interviews en overige informatie met betrekking tot Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en onze concerten kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie.
E: marketing@omroepmuziek.nl
T: 035-671 41 58


Medewerkers SOM

Artistieke zaken

Janneke Slokkers, senior manager artistieke zaken

Radio Filharmonisch Orkest (RFO)
Jeroen van Dijk, orkestmanager
Lisette Roem, office manager RFO
Leonoor Coppoolse, corona-coördinator, producer
Fernando Guimaraes Souza, bibliothecaris RFO

Groot Omroepkoor (GOK)
Maaike Kitslaar, koormanager
Ria Raven, office manager GOK
Amber Hill, junior productieleider a.i.
Ineke Smits, productie-assistent GOK
Paul van den Berg, bibliothecaris GOK

Elisabeth Kamphuis, beleidsmedewerker, planning
Guido Müller, assistent planning

Marjolein Everaarts / Kirsten Gantzert, assistent bibliothecaris
Charlotte Sienema, catalogiseerder/bibliotheekmedewerker

Emile Gerritsen, podiumassistent
Kaspar Jansen, podiumassistent
Marloes Stofferis, podiumassistent

 

Bedrijfsvoering

Paul Cornelisse, senior manager bedrijfsvoering

Financiële zaken
Leandro Girbaran, teamleider
Nettie Winters, salarisadministratie
Tijsjoris Groot, debiteuren/crediteuren/boekhouder
Marjolein Frieling, contracten

HR
Ella Broekstra, manager
Frédérique Blessing, medewerker HR
Hanneke Visser, ARBO-coördinator

Marketing & Communicatie
Marco van Es, manager
Onno Schoonderwoerd, redacteur/vormgever
Mary Fan Zandkamp, campagnes
Vera Vos, social media en pers

Bedrijfsvoering
Hendrik Fransen, facilitair coördinator
Meta Koopmans, coördinator verhuur, planning en projecten a.i.
Jeanette van Es, zakelijke verhuur
Marcel de Blom, huismeester
Josephine Kukupessy, receptioniste/telefoniste
Birgit Gantzert, receptioniste/telefoniste en facilitair medewerkster
Ingrid Boerée, receptioniste/telefoniste
Paulien Meijvogel, gastvrouw
Charles Rademaker, pianotechnicus

Muziekschatten
Eric van Balkum, applicatiebeheerder 
Jan Jaap Kassies, medewerker informatievoorziening 

Voor facilitaire aangelegenheden, vragen over het gebouw en informatie over de huur van studio’s kunt u hier contact opnemen.

 


Zakelijke gegevens

Rekeningnummer:
IBAN NL90ABNA0637976088

Bank: ABN AMRO
BIC code: ABNANL2A

BTW – VAT-nr. NL803427967B01