ANBI-gegevens en schenking

Stichting Omroep Muziek is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenkbelasting behoeft te worden afgedragen voor giften. Meer informatie vindt u hieronder onder het kopje Schenking.

ANBI-gegevens
Naam Instelling: Stichting Omroep Muziek
Fiscaal nummer: NL 8034.27967 B01
Kamer van Koophandel: 41 19 46 69

Formulier ANBI-gegevens 2020
Formulier ANBI-gegevens 2021

Contactgegevens
Zie de pagina Contact in het hoofdmenu.

Bestuurssamenstelling 
De Stichting Omroep Muziek heeft overeenkomstig de Governance Code Cultuur een directeur/bestuurder, de heer Maurits Haenen, en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de heer Jan Reinier van Angeren (voorzitter), de heer Ryclef Rienstra, mevrouw Hermineke van Bockxmeer, de heer Marlon Titler en mevrouw Tanja Mlaker.

Beloningsbeleid 
De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vast. De directiebezoldiging is overeenkomstig de cao Stichting Omroep Muziek.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel:
(i) het in stand houden en doen exploiteren van een omroeporkest en een omroepkoor;
(ii) het verzorgen van de ‘Levende-Muziek-series’ van de landelijke publieke mediadienst, om aldus een voorname bijdrage te leveren aan de versterking van de landelijke publieke mediaopdracht zoals geformuleerd in de Mediawet;
(iii) het leveren van een bijdrage aan het klassieke muziekleven in Nederland in het algemeen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

 

Beleidsplan
In december 2021 heeft de SOM haar beleidsplan voor de periode 2022-2026 aan de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. Met dit beleidsplan legt de SOM verantwoording af over de subsidie die haar is en wordt toegekend. De hoofdlijnen en het beleidsplan vindt u op de pagina Beleidsplan en Jaarverslag.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en het financieel jaarverslag worden, na vaststelling door de Raad van Toezicht, op de website geplaatst. Beide treft u aan op de pagina Beleidsplan en Jaarverslag.

 

Schenking

Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 2012 een extra giftenaftrek. Vanaf 1 januari 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift (voor de periode van minimaal 5 jaar, ook wel lijfrente geheten) alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Binnenkort

vrijdag 23 augustus 2024

Concert markt Hilversum 600

zaterdag 24 augustus 2024
Overige series

Tsjaikovski’s Symfonie nr. 4 en Chopins Pianoconcert nr. 2

zaterdag 7 september 2024
NTR ZaterdagMatinee

Jaap van Zweden & Der Fliegende Holländer

vrijdag 13 september 2024
AVROTROS Vrijdagconcert

Openingsconcert: Stravinsky’s Petroesjka

zondag 15 september 2024
Het Zondagochtend Concert

Karina Canellakis dirigeert Stravinsky’s Petroesjka

zaterdag 21 september 2024
NTR ZaterdagMatinee

De wonderschone eenzaamheid van Samuel Adams

Blijf op de hoogte van alle concerten, media en nieuws