Privacybeleid en cookies

In het privacybeleid van Stichting Omroep Muziek worden de volgende definities gehanteerd:

  • SOM: Stichting Omroep Muziek, gevestigd aan de Heuvellaan 33, 1217 JL te Hilversum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41194669;
  • Website: de website www.omroepmuziek.nl en daaronder ressorterende sites van Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor. Voor het Muziekcentrum van de Omroep en Muziekschatten, beide tevens onderdeel van SOM, is de privacyverklaring bij de betreffende website te vinden.

Algemeen
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij, als verantwoordelijke, uw persoonsgegevens gebruiken. Wij verzamelen en bewaren de volgende gegevens van u:
A  –   Voor- en achternamen;
B  –   (E-mail)adressen;
C  –   Telefoonnummers;
D  –   Bankgegevens;
E  –   Door u afgenomen producten of diensten.

(A)-(C) worden samen aangeduid als ‘contactgegevens’; (D) als ‘betaalgegevens’. (A)-(E) worden tezamen aangeduid als ‘uw persoonsgegevens’.

Wij behandelen deze gegevens in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden uitsluitend met uw toestemming verkregen. In deze privacyverklaring laten we u weten met welk doel wij uw gegevens verzamelen, hoe lang deze worden bewaard en wat uw rechten zijn. Door gebruik te maken van onze website(s) geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Gebruik van uw persoonsgegevens door SOM
Wij verzamelen:

  • Uw contactgegevens wanneer u zich registreert via onze website;
  • Uw betaalgegevens op het moment dat u een financiële transactie ten gunste van SOM verricht, bijvoorbeeld voor het kopen van tickets voor een concert in het Muziekcentrum van de Omroep of het uitvoeren van een overeenkomst (servicemails, downloads bladmuziek).
  • Stuurt u e-mails of andere berichten dan kunnen deze door ons worden bewaard. In bepaalde situaties kunnen wij aanvullende persoonlijke gegevens opvragen met als doel uw vraag beter te beantwoorden. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
  • Alle door ons verkregen gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van SOM.

Gebruik van uw persoonsgegevens door derden
In de volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld:

  • Indien u via onze website een andere site bezoekt en/of overgaat tot registratie of een financiële transactie bij een betrokken externe partner, dienstverlener of (mede-)organisator. Hiervan kan sprake zijn bij evenementen en acties zowel in als buiten het Muziekcentrum van de Omroep. Met derden maken wij afspraken om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Voor de privacyverklaring van een betrokken derde verwijzen wij u naar de verklaring op de website van die partij.
  • Indien SOM op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

SOM en eventuele derden hebben uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst of bestelling van tickets op naam, en om data-analyses of klanttevredenheidsonderzoeken mogelijk te maken. Uw contactgegevens worden tevens gebruikt om u desgewenst nieuwsbrieven of andere informatie toe te sturen.

SOM is met betrokken externe partijen mede-verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van concertbezoekers van de Radio 4-omroepseries in Utrecht (TivoliVredenburg, Jacobikerk) en Amsterdam (Het Koninklijk Concertgebouw) en voor concerten onder auspiciën van SOM op deze locaties of elders. Voor concerten in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) is SOM verwerkingsverantwoordelijke, tenzij een derde partij (doorgaans de huurder van een locatie in het MCO) organisator van het evenement is en SOM alleen optreedt als verwerker van persoonsgegevens.

Hebt u bezwaar tegen de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, dan kunt u contact opnemen met SOM of met betrokken derde, indien van toepassing . Zie ook hieronder bij ‘Uw rechten’.

Cookies
SOM maakt gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken (functionele cookies) en meten we bezoek op onze website (analysecookies). Met deze informatie krijgen we inzicht in de voorkeuren van onze gebruikers en kunnen we onze content nog beter op hun behoeften afstemmen. Verder gebruiken we cookies voor remarketing. Wanneer u interesse hebt getoond voor een bepaald onderdeel van onze website, kunnen we met deze techniek relevante informatie aanbieden op externe websites (waaronder Facebook en Google). We tonen deze op basis van een analyse van uw eerdere klikgedrag, met behulp van de remarketing-cookie. Dit gebeurt volledig anoniem. Er worden nooit privacy-gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden geen gebruiksprofielen aan gekoppeld. Lees hier meer informatie over remarketing.

SOM verzamelt of gebruikt de informatie niet voor andere doeleinden dan in dit privacybeleid omschreven, tenzij u daarvoor desgevraagd en van tevoren toestemming hebt gegeven.

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser (zoek met ‘help’ als het menu geen duidelijke aanwijzingen geeft). U kunt cookies ook automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat, of uw browser zo instellen dat cookies helemaal niet geplaatst worden. Dit kunt u alleen zelf doen, omdat de cookies uitsluitend op uw computer staan. Voor ieder apparaat (telefoon, tablet, pc) moet u het uitschakelen herhalen. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige onderdelen van onze site niet correct functioneren.

Pagina’s en informatie delen via sociale media
Pagina’s en informatie van de SOM-websites kunt u delen via o.a. Facebook, Twitter en Instagram. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die op deze manier wordt verkregen, wordt opgeslagen op hun servers. SOM heeft geen invloed op wat sociale media doen met informatie die zij via cookies verzamelen. Meer daarover vindt u in hun privacyverklaringen.

Uw rechten: wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
U hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen hebt over dit privacybeleid, dan kunt u SOM bereiken via de contactgegevens op onze website.

U kunt zich afmelden van de nieuwsbrief via de nieuwsbriefmodule op onze website.

Bewaartermijn
SOM bewaart persoonsgegevens van u als concertbezoeker van de omroepseries en eigen series in het MCO gedurende maximaal vier concertseizoenen. Daarna worden de productgegevens geanonimiseerd.

Uw betaalgegevens worden door SOM slechts eenmalig gebruikt voor verwerking van de door u gewenste betaling. Wanneer uw betaling is verwerkt, verwijdert SOM uw betaalgegevens.

Beveiliging
SOM heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een veilige https-omgeving met SSL-certificaat.

Wijzigingen in het privacybeleid
SOM behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina’s bekend worden gemaakt. SOM adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina’s te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 16 februari 2021.

 

Binnenkort

vrijdag 23 augustus 2024

Concert markt Hilversum 600

zaterdag 24 augustus 2024
Overige series

Tsjaikovski’s Symfonie nr. 4 en Chopins Pianoconcert nr. 2

zaterdag 7 september 2024
NTR ZaterdagMatinee

Jaap van Zweden & Der Fliegende Holländer

vrijdag 13 september 2024
AVROTROS Vrijdagconcert

Openingsconcert: Stravinsky’s Petroesjka

zondag 15 september 2024
Het Zondagochtend Concert

Karina Canellakis dirigeert Stravinsky’s Petroesjka

zaterdag 21 september 2024
NTR ZaterdagMatinee

De wonderschone eenzaamheid van Samuel Adams

Blijf op de hoogte van alle concerten, media en nieuws